А17 Вишеструко гледање

Мулти-Виевинг Микроскоп, углавном дизајниран за наставну и образовну употребу. Повезивањем 2 или више сложених микроскопа помоћу оптичких цеви и постоља, наставници могу поделити његово видно поље под микроскопом у 2–10 ученика. Са ласерским показивачем у видном пољу, којим управља наставник, лако је показати и научити ученика како радити под микроскопом или заједно проучавати предмете.